דיל מייקר - רפי מזרחי 
איך לייצר הכנסה נוספת של 20,000 דולר, תוך 90 ימים
בלי קומבינות, וללא הון עצמי